GCM Mechanica
GCM Mechanica

Về công ty

Chúng tôi là những người tiên phong trong
thị trường công nghiệp

Công nghệ của GCM chủ yếu được phản ánh trong các sản phẩm. Chúng tôi đã đạt được nhiều chứng chỉ trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, hàng trăm bằng sáng chế mà chúng tôi đã có được minh chứng rằng chúng tôi đang cố gắng hết sức để tạo ra những cải tiến trên sản phẩm của mình nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất của khách hàng.

nhân viên chuyên nghiệp

70

Dự án đã hoàn thành

170

Xây dựng nhà máy

210

Làm cho doanh nghiệp của bạn vững mạnh

Làm cho doanh nghiệp của bạn vững mạnh

Hãy tham gia cùng chúng tôi vì một cuộc sống tốt đẹp hơn và một tương lai tươi đẹp

nhận dịch vụ